Top 5 ngân hàng lưu trữ tế bào gốc tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam

top-5-ngan-hang-luu-tru-te-bao-goc-1

Sự phát triển của y học tái tạo đã chứng minh tế bào gốc như một “cứu cánh” trong điều trị bệnh lý, đặc biệt là các chùm bệnh về di truyền và rối loạn tế bào. Do đó, lưu trữ tế bào gốc được xem là một bước tiến lớn của nhân loại nhằm … Đọc tiếp